🎊 Kugla s konfetima

🎊
Podijeli 🎊 sa svojim prijateljima:

Kugla s konfetima emoji 🎊 pripada skupini emojića predmeti. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći skraćeni kod :confetti_ball:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2010 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: slavlje, konfeti, kugla

Srodni emoji

✔ Kopiran