🥂 Zdravica

🥂
Podijeli 🥂 sa svojim prijateljima:

Zdravica emoji 🥂 pripada skupini emojića pića. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći skraćeni kod :champagne_glass:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2016 pa će biti prikazan ispravno na samo na najnovijim uređajima.

Oznake: kucanje, čaša, piće, proslava

Srodni emoji

✔ Kopiran