🤹‍♀️ Žena žonglira

🤹‍♀️
Žena žonglira

Žena žonglira emoji 🤹‍♀️ pripada skupinama emojića Ljudi i tijelo i Atletika. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :zena_zonglira:, :žena_žonglira:, :woman_juggling: ili :woman-juggling:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2016 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznaka: Žonglerica

Varijacije s različitim bojama kože

Srodni emoji