👌 Znak rukom "u redu"

👌
Znak rukom "u redu"

Značenje

Emoji Znak rukom “u redu” 👌 predstavlja odobrenje, suglasnost ili da je sve u redu. To je gesta ruke gdje se palac i kažiprst dodiruju kako bi se formirala kružnica, simbolizirajući riječ “OK”. Ovaj se emoji često koristi za označavanje prihvaćanja, zadovoljstva ili da nešto zadovoljava nečije standarde. Vizualno je sličan drugim emojiima gesta ruke, ali se razlikuje po svojoj pozitivnoj konotaciji i specifičnom značenju suglasnosti ili odobrenja. U različitim kulturama, ova gesta može imati različita tumačenja, ali u kontekstu digitalne komunikacije, široko je prepoznata kao znak odobrenja. Emoji 👌 Znak rukom “u redu” također se može koristiti na šaljiv način kako bi se naznačilo da je nešto savršeno ili baš kako treba.

Varijacije s različitim bojama kože

Srodni emoji