🐈‍⬛ Crna mačka

🐈‍⬛
Crna mačka

Crna mačka emoji 🐈‍⬛ pripada skupinama emojića Životinje i priroda i Sisavci. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :crna_macka:, :crna_mačka: ili :black_cat:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2020 pa bi trebao biti prikazan ispravno na novijim uređajima.

Oznake: Crno, Mačka i Nesreća

Srodni emoji