🗃️ Kartotečna kutija

🗃️
Kartotečna kutija

Kartotečna kutija emoji 🗃️ pripada skupinama emojića Predmeti i Uredski pribor. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :kartotecna_kutija:, :kartotečna_kutija:, :card_file_box: ili :card_box:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2014 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: Datoteka, Kartica i Kutija

Srodni emoji