🗃 Kartotečna kutija

🗃
Podijeli 🗃 sa svojim prijateljima:

Kartotečna kutija emoji 🗃 pripada skupini emojića predmeti. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći skraćeni kod :card_box:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2014 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: kutija, kartica, datoteka

Srodni emoji

✔ Kopiran