🎤 Mikrofon

🎤
Mikrofon

Značenje

Emoji Mikrofon 🎤 predstavlja uređaj koji se koristi za pojačavanje ili snimanje zvukova, često povezan s pjevanjem, javnim govorom ili emitiranjem. Njegova vizualna reprezentacija je ručni mikrofon, simbolizirajući pojačavanje glasa i moć govora. Ovaj emoji se često koristi za izražavanje glazbenih interesa, nastupa ili čina izražavanja.

Srodni emoji