🫛 Mahuna graška

🫛
Mahuna graška

Mahuna graška emoji 🫛 pripada skupinama emojića Hrana i pića i Povrće. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :mahuna_graska:, :mahuna_graška:, :pea_pod: ili :pea:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2022 pa bi trebao biti prikazan ispravno na novijim uređajima.

Oznake: Edamame, Grah, Grašak, Mahuna, Mahunarke i Povrće

Srodni emoji