🧂 Sol

🧂
Sol

Sol emoji 🧂 pripada skupinama emojića Hrana i pića i Kuhana i pripremljena hrana. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :sol: ili :salt:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2018 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: Soljenka i Začin

Srodni emoji