🍄‍🟫 Smeđa gljiva

🍄‍🟫
Smeđa gljiva

Smeđa gljiva emoji 🍄‍🟫 pripada skupinama emojića Hrana i pića i Povrće. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :smeda_gljiva:, :smeđa_gljiva: ili :brown_mushroom:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2023 pa će biti prikazan ispravno na samo na najnovijim uređajima.

Oznake: Gljive, Hrana, Povrće i Priroda

Srodni emoji