🪇 Marakasi

🪇
Marakasi

Marakasi emoji 🪇 pripada skupinama emojića Predmeti i Glazbeni instrumenti. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :marakasi: ili :maracas:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2022 pa bi trebao biti prikazan ispravno na novijim uređajima.

Oznake: Glazba, Instrument, Tresti, Udaraljke i Zvečka

Srodni emoji