🎷 Saksofon

🎷
Saksofon

Saksofon emoji 🎷 pripada skupinama emojića Predmeti i Glazbeni instrumenti. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :saksofon: ili :saxophone:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2010 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: Glazba, Instrument i Saks

Srodni emoji