🎻 Violina

🎻
Violina

Violina emoji 🎻 pripada skupinama emojića Predmeti i Glazbeni instrumenti. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :violina: ili :violin:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2010 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: Glazba i Instrument

Srodni emoji