🧉 Mate

🧉
Mate

Mate emoji 🧉 pripada skupinama emojića Hrana i pića i Pića. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :mate: ili :mate_drink:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2019 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: Piće i Čaj

Srodni emoji