🏺 Amfora

🏺
Amfora

Amfora emoji 🏺 pripada skupinama emojića Hrana i pića i Posuđe. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :amfora: ili :amphora:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2015 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: Kuhanje, Piće, Vodenjak, Vrč i Zodijak

Srodni emoji