🦠 Mikrob

🦠
Mikrob

Mikrob emoji 🦠 pripada skupinama emojića Životinje i priroda i Kukci. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :mikrob: ili :microbe:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2018 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: Ameba, Bakterija i Virus

Srodni emoji