🕷️ Pauk

🕷️
Pauk

Pauk emoji 🕷️ pripada skupinama emojića Životinje i priroda i Kukci. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :pauk: ili :spider:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2014 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznaka: Insekt

Srodni emoji