🐓 Pijetao

🐓
Pijetao

Pijetao emoji 🐓 pripada skupinama emojića Životinje i priroda i Ptice. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :pijetao: ili :rooster:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2015 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznaka: Kokot

Srodni emoji