🐧 Pingvin

🐧
Pingvin

Pingvin emoji 🐧 pripada skupinama emojića Životinje i priroda i Ptice. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :pingvin:, :penguin: ili :penguin_face:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2010 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznaka: Ptica

Srodni emoji