🦃 Puran

🦃
Puran

Puran emoji 🦃 pripada skupinama emojića Životinje i priroda i Ptice. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :puran: ili :turkey:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2015 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznaka: Purica

Srodni emoji