🚶‍➡️ Pješak udesno

🚶‍➡️
Pješak udesno

Pješak udesno emoji 🚶‍➡️ pripada skupinama emojića Ljudi i tijelo i Aktivnosti. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :pjesak_udesno:, :pješak_udesno:, :person_walking_facing_right: ili :person_walking_right:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2023 pa će biti prikazan ispravno na samo na najnovijim uređajima.

Oznake: Hodanje, Istok, Pješak, Smjer, Strelica, Strelica prema desno i Šetanje

Varijacije s različitim bojama kože

Srodni emoji