👩‍🦯‍➡️ Žena s bijelim štapom udesno

👩‍🦯‍➡️
Žena s bijelim štapom udesno

Žena s bijelim štapom udesno emoji 👩‍🦯‍➡️ pripada skupinama emojića Ljudi i tijelo i Aktivnosti. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :zena_s_bijelim_stapom_udesno:, :žena_s_bijelim_štapom_udesno:, :woman_with_white_cane_facing_right: ili :woman_with_white_cane_right:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2023 pa će biti prikazan ispravno na samo na najnovijim uređajima.

Oznake: Bijeli štap, Istok, Pomagalo, Sljepoća, Smjer, Strelica, Strelica prema desno, Žena i Žensko

Varijacije s različitim bojama kože

Srodni emoji