🤵‍♀️ Žena u smokingu

🤵‍♀️
Žena u smokingu

Žena u smokingu emoji 🤵‍♀️ pripada skupinama emojića Ljudi i tijelo i Uloge i karijere. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :zena_u_smokingu:, :žena_u_smokingu: ili :woman_in_tuxedo:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2020 pa bi trebao biti prikazan ispravno na novijim uređajima.

Oznake: Smoking i Žena

Varijacije s različitim bojama kože

Srodni emoji