🥢 Štapići

🥢
Štapići

Štapići emoji 🥢 pripada skupinama emojića Hrana i pića i Posuđe. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :stapici:, :štapići: ili :chopsticks:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2017 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznaka: Kineski štapići

Srodni emoji