🍍 Ananas

🍍
Ananas

Ananas emoji 🍍 pripada skupinama emojića Hrana i pića i Voće. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :ananas: ili :pineapple:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2010 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: Biljka i Voće

Srodni emoji