🥝 Kivi

🥝
Kivi

Kivi emoji 🥝 pripada skupinama emojića Hrana i pića i Voće. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :kivi:, :kiwi_fruit:, :kiwi: ili :kiwifruit:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2016 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: Hrana i Voće

Srodni emoji