🍐 Kruška

🍐
Kruška

Kruška emoji 🍐 pripada skupinama emojića Hrana i pića i Voće. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :kruska:, :kruška: ili :pear:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2015 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: Biljka i Voće

Srodni emoji