🍋‍🟩 Limeta

🍋‍🟩
Limeta

Limeta emoji 🍋‍🟩 pripada skupinama emojića Hrana i pića i Voće. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :limeta: ili :lime:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2023 pa će biti prikazan ispravno na samo na najnovijim uređajima.

Oznake: Citrus, Tropsko i Voće

Srodni emoji