🥖 Baget

🥖
Baget

Baget emoji 🥖 pripada skupinama emojića Hrana i pića i Kuhana i pripremljena hrana. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :baget:, :baguette_bread: ili :french_bread:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2016 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: Francuska, Hrana i Kruh

Srodni emoji