📟 Dojavljivač

📟
Dojavljivač

Dojavljivač emoji 📟 pripada skupinama emojića Predmeti i Telefon. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :dojavljivac:, :dojavljivač: ili :pager:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2010 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznaka: Pager

Srodni emoji