📠 Faks

📠
Faks

Faks emoji 📠 pripada skupinama emojića Predmeti i Telefon. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :faks:, :fax_machine: ili :fax:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2010 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznaka: Telefaks

Srodni emoji