🍘 Keks od riže

🍘
Keks od riže

Keks od riže emoji 🍘 pripada skupinama emojića Hrana i pića i Azijska. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :keks_od_rize:, :keks_od_riže: ili :rice_cracker:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2010 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: Keks i Riža

Srodni emoji