🍚 Kuhana riža

🍚
Kuhana riža

Kuhana riža emoji 🍚 pripada skupinama emojića Hrana i pića i Azijska. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :kuhana_riza:, :kuhana_riža:, :cooked_rice: ili :rice:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2010 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: Kuhana i Riža

Srodni emoji