🍠 Pečeni batat

🍠
Pečeni batat

Pečeni batat emoji 🍠 pripada skupinama emojića Hrana i pića i Azijska. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :peceni_batat:, :pečeni_batat:, :roasted_sweet_potato: ili :sweet_potato:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2010 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: Batat, Krumpir i Pečeno

Srodni emoji