📟 Pager

📟
Podijeli 📟 sa svojim prijateljima:

Pager emoji 📟 pripada skupini emojića predmeti. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći skraćeni kod :pager:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2010 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: pager

✔ Kopiran