🥫 Konzerva

🥫
Konzerva

Konzerva emoji 🥫 pripada skupinama emojića Hrana i pića i Kuhana i pripremljena hrana. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :konzerva: ili :canned_food:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2017 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznaka: Limenka

Srodni emoji