🥣 Zdjelica sa žlicom

🥣
Zdjelica sa žlicom

Zdjelica sa žlicom emoji 🥣 pripada skupinama emojića Hrana i pića i Kuhana i pripremljena hrana. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :zdjelica_sa_zlicom:, :zdjelica_sa_žlicom: ili :bowl_with_spoon:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2017 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: Doručak i Žitarice

Srodni emoji