🍖 Meso na kosti

🍖
Meso na kosti

Meso na kosti emoji 🍖 pripada skupinama emojića Hrana i pića i Kuhana i pripremljena hrana. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :meso_na_kosti: ili :meat_on_bone:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2010 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: Kost i Meso

Srodni emoji