📝 Bilješka

📝
Podijeli 📝 sa svojim prijateljima:

Bilješka emoji 📝 pripada skupini emojića predmeti. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći skraćeni kod :pencil:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2010 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: olovka

Srodni emoji

✔ Kopiran