📊 Trakasti grafikon

📊
Trakasti grafikon

Trakasti grafikon emoji 📊 pripada skupinama emojića Predmeti i Uredski pribor. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :trakasti_grafikon: ili :bar_chart:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2010 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: Grafikon i Traka

Srodni emoji