📊 Trakasti grafikon

📊
Podijeli 📊 sa svojim prijateljima:

Trakasti grafikon emoji 📊 pripada skupini emojića predmeti. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći skraćeni kod :bar_chart:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2010 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: traka, grafikon

Srodni emoji

✔ Kopiran