📅 Kalendar

📅
Kalendar

Kalendar emoji 📅 pripada skupinama emojića Predmeti i Uredski pribor. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :kalendar:, :calendar: ili :date:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2010 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznaka: Datum

Srodni emoji