📁 Mapa

📁
Mapa

Mapa emoji 📁 pripada skupinama emojića Predmeti i Uredski pribor. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :mapa: ili :file_folder:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2010 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznaka: Mapa

Srodni emoji