💼 Aktovka

💼
Podijeli 💼 sa svojim prijateljima:

Aktovka emoji 💼 pripada skupini emojića osobe. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći skraćeni kod :briefcase:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2010 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: aktovka

✔ Kopiran