🌭 Hot dog

🌭
Hot dog

Hot dog emoji 🌭 pripada skupinama emojića Hrana i pića i Kuhana i pripremljena hrana. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :hot_dog: ili :hotdog:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2015 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: Hotdog, Hrenovka i Kobasica

Srodni emoji