🪛 Odvijač

🪛
Odvijač

Odvijač emoji 🪛 pripada skupinama emojića Predmeti i Alat. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :odvijac:, :odvijač: ili :screwdriver:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2020 pa bi trebao biti prikazan ispravno na novijim uređajima.

Oznake: Alat i Vijak

Srodni emoji