🔩 Vijak i matica

🔩
Podijeli 🔩 sa svojim prijateljima:

Vijak i matica emoji 🔩 pripada skupini emojića predmeti. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći skraćeni kod :nut_and_bolt:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2010 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: alat, vijak, matica

Srodni emoji

✔ Kopiran