🔩 Vijak i matica

🔩
Vijak i matica

Vijak i matica emoji 🔩 pripada skupinama emojića Predmeti i Alat. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :vijak_i_matica: ili :nut_and_bolt:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2010 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: Alat, Matica i Vijak

Srodni emoji