⚗️ Retorta

⚗️
Retorta

Retorta emoji ⚗️ pripada skupinama emojića Predmeti i Znanstvena oprema. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :retorta: ili :alembic:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2015 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: Alat i Kemija

Srodni emoji