✂️ Škare

✂️
Škare

Škare emoji ✂️ pripada skupinama emojića Predmeti i Uredski pribor. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :skare:, :škare: ili :scissors:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2010 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznaka: Alat

Srodni emoji