⛏️ Pijuk

⛏️
Pijuk

Pijuk emoji ⛏️ pripada skupinama emojića Predmeti i Alat. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :pijuk: ili :pick:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2014 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: Alat i Rudarstvo

Srodni emoji