🗜️ Škrip

🗜️
Škrip

Škrip emoji 🗜️ pripada skupinama emojića Predmeti i Alat. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći kratke kodove :skrip:, :škrip:, :clamp: ili :compression:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2014 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: Alat i Stezač

Srodni emoji