🗜 Škrip

🗜
Podijeli 🗜 sa svojim prijateljima:

Škrip emoji 🗜 pripada skupini emojića predmeti. Na nekim sustavima mu se može pristupiti koristeći skraćeni kod :compression:.

Bio je odobren kao dio Unicode stranice 2014 pa bi trebao biti prikazan ispravno na svim uređajima, pa i onim starijima.

Oznake: alat, stezač

Srodni emoji

✔ Kopiran